Co czwarty zamożny słuchacz spędza z radiem 8 godzin

Zamożni klienci to jeden z atrakcyjniejszych targetów dla przedsiębiorstw z wielu sektorów: bankowego, motoryzacyjnego czy producentów dóbr luksusowych. Wśród respondentów, którzy deklarują miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie powyżej 5 tys. zł. aż 85 proc. słucha codziennie radia.

 Osoby dobrze sytuowane są wpływowe, bardzo wymagające, ale za dobrą jakość są gotowe dobrze zapłacić. Klientów zamożnych nie jest łatwo zadowolić – są wybredni, poszukują usług najlepszych, najbardziej dostosowanych do swoich potrzeb. Mimo to ich lojalność warto pozyskać, bo mogą przynieść duże przychody, a ich działanie opiniotwórcze jest bardzo silne.

Radio notuje najwyższe zasięgi właśnie wśród osób lepiej zarabiających. 84,5 proc. respondentów, którzy deklarują dochód na osobę w gospodarstwie powyżej 5 tys. zł, słucha radia codziennie. Wskaźnik ten jest wysoki także w innych grupach o wysokich dochodach. Dla porównania: w całej populacji zasięg dzienny wynosi niecałe 78 proc.

Także w kategorii samoocena sytuacji materialnej, najwyższy odsetek osób słuchających radia, jest w grupie wskazującej, że pieniędzy starcza im na wszystkie wydatki – 81,4 proc. z nich, czyli ponad 6,2 mln osób, słucha radia codziennie.

Dobrze sytuowani słuchacze (których dochód na osobę w gospodarstwie wynosi ponad 2,5 tys. zł i wskazują, że starcza im na wszystkie wydatki) słuchają radia bardzo długo – jedna czwarta z nich ponad osiem godzin dziennie. Są też słuchaczami bardzo lojalnymi – blisko połowa ma swoją ulubioną stację i tylko tej jednej słucha w ciągu dnia. Kolejnych blisko 30 proc. słucha dwóch rozgłośni dziennie.

Słuchacze o wyższych niż przeciętne dochodach to przeważnie osoby dorosłe, w wieku 25-39 lat (stanowią 30 proc. tego targetu) lub 40-59 lat (37,8 proc.), z wyższym wykształceniem (65,5 proc.), przedstawiciele wolnych zawodów i specjaliści (33,3 proc.), właściciele firm (29,6 proc.) oraz dyrektorzy i prezesi (10,2 proc.).
Równie chętnie osoby z tej grupy docelowej słuchają radia w domu jak i w samochodzie – radio ma w tych miejscach zasięg powyżej 50 proc.

Dane: Radio Track, Millward Brown SMG/KRC, fala: XII 2010 – II 2011