BInAR: 90 proc. badanych słucha radia online

Aż 90 proc. osób, które wzięły udział w Badaniu Internetowego Audytorium Radia BInAR, słucha radia w sieci, a prawie trzy czwarte z nich włącza stację w Internecie przynajmniej raz w tygodniu.

Właśnie zakończyła się pierwsza edycja tego cyklicznego badania, wykonanego przez Millward Brown SMG/KRC na zlecenie Komitetu Badań Radiowych.

89 proc. ankietowanych zadeklarowało słuchanie radia w Internecie. Co trzeci (29 proc.) odpowiedział, że słucha radia w Internecie bardzo często. Prawie 2/3 respondentów (65 proc.) korzysta z tej formy od minimum roku. Respondenci najczęściej słuchają radia raz w tygodniu (21 proc.), 2-3 razy w tygodniu (24 proc.) i codziennie lub prawie codziennie (28 proc.). Okazuje się, że im częściej słuchacz włącza radio w sieci, tym dłużej go słucha. Blisko połowa respondentów, którzy słuchają radia online codziennie lub prawie codziennie, spędza przy nim co najmniej 3 godziny w ciągu doby.

Większość badanych (86 proc.) deklaruje, że radia online słucha zwykle w domu, 30 proc. – w pracy. Najczęściej radia w Internecie słuchamy w ciągu dnia (65 proc.) i wieczorem (55 proc.) – radio online uzupełnia radio FM, które króluje w pierwszej części dnia.
Radio online jest medium towarzyszącym – połowa respondentów (54 proc.) deklaruje, że w trakcie słuchania radia online zajmuje się czynnościami innymi niż praca na komputerze, pozostali w trakcie słuchania korzystają z komputera.

Prawie 2/3 respondentów (64 proc.) deklaruje, że najczęściej przez nich słuchana w Internecie stacja radiowa jest dostępna w także w eterze. Pozostali (36 proc.) najczęściej włączają kanał dostępny wyłącznie w sieci. Dla 90 proc. ankietowanych czynnikiem decydującym o wyborze stacji jest muzyka. Jednak aż dla połowy (47 proc.) ważne są też nadawane audycje. Prawie połowa respondentów (42 proc.) woli, gdy radio online gra określony typ muzyki. Blisko połowa mniej (26 proc.) lubi kanały prezentujące mieszankę gatunków.

Większość respondentów słucha radia online wchodząc na stronę www stacji – w ten sposób kanał odtwarza aż 74 proc. osób. Kolejnym istotnym źródłem jest odtwarzacz lub player (m.in. WinAmp i Windows Media Player), z których korzysta 37 proc. badanych.

Słuchacze kanałów internetowych zetknęli się w tym medium z reklamami, co więcej – zdecydowana większość je akceptuje. 64 proc. ankietowanych natrafiło podczas słuchania kanałów online na spoty dźwiękowe, a 45 proc. – na reklamy na stronie internetowej stacji. Aż 86 proc. osób zgadza się na to, że pojawiają się reklamy. Zaledwie 14 proc. wolałby płacić określoną kwotę w miesiącu, aby mieć możliwość słuchania radia w Internecie bez reklam.

Badanie BInAR zostało przeprowadzone w dniach 7-18 maja 2010 za pomocą ankiety internetowej (CAWI). Zaproszenie do badania zostało wysłane na 3100 adresów email, które zostały zebrane w okresie od stycznia do kwietnia 2010 od respondentów badania Radio Track. Ankietę wypełniło 618 respondentów. Badanie reazlizowane jest cyklicznie, dwa razy do roku.