Badanie Radio Track będzie prowadzone również wśród użytkowników komórek

KBR planuje uzupełnienie próby badania Radio Track o telefony komórkowe od drugiego kwartału 2009.

Komitet Badań Radiowych, stojąc na straży standardu badań radiowych w Polsce, w 2008 roku zatrudnił konsultanta do oceny możliwości udoskonalenia realizowanych badań. Po zapoznaniu się z wynikami audytu KBR podjął decyzję o włączeniu do próby badania Radio Track telefonów komórkowych.

Przedsięwzięcie to ma na celu dopasowanie realizowanego panelu do zapowiadanych przez branżę tendencji dynamicznego spadku telefonizacji stacjonarnej. Taki zabieg zdaniem KBR przyczyni się do podniesienia poziomu pokrycia badanej populacji oraz zapewni jeszcze lepsze dotarcie do młodszych i bardziej mobilnych respondentów.

– W ten sposób będziemy pionierami i zrealizujemy unikatowe rozwiązanie na skalę całego kraju, jedyne badanie o takim zasięgu łączące telefony stacjonarne z komórkowymi – mówi Mariusz Gołda aktualny przewodniczący KBR, research manager Grupy RMF.

Analogiczne przedsięwzięcia są podejmowane przez wykonawców badań telefonicznych na świecie – najlepiej udokumentowane są prace instytutu Mediametrie we Francji, który już od kilku lat stosuje w badaniu radiowym próbę mix łączącą telefony stacjonarne i komórkowe, oraz Arbitronu, który po szeregu testów wdraża rekrutację respondentów do panelu przez telefon komórkowy.

– Zanim spotkamy się z narastającymi trudnościami realizacyjnymi badania słuchalności Radio Track wynikającymi z trendów rynkowych zdecydowaliśmy się wraz z niezależnymi ekspertami i Instytutem Millward Brown SMG/KRC wykonującym badanie na poszukiwania nowych rozwiązań – mówi dalej Mariusz Gołda.

Gwałtowny rozwój telefonii komórkowej powoduje rosnący odsetek respondentów, którzy dostępni są wyłącznie przez telefon komórkowy. Dodatkowo na korzyść wdrożonego przez KBR rozwiązania przemawiają dane o tym, że korzystanie z telefonii komórkowej bądź stacjonarnej powiązane jest z ważnymi cechami społeczno demograficznymi respondentów: wiekiem, aktywnością zawodową, stanem cywilnym itp.

W pierwszym kwartale bieżącego roku będą finalizowane prace metodologiczne, których celem jest przygotowanie procedur włączenia telefonów komórkowych do próby w badaniu Radio Track oraz ostateczne badania testowe.

– Nowy model badania, uwzględniający osoby dostępne przez telefon komórkowy, mamy szansę rozpocząć już od 1 kwietnia 2009r. W 2009 roku badanie realizować będzie Instytut Millward Brown SMG/KRC, który wykazał duże zaangażowanie w opracowanie nowego kształtu badania – dodaje Mariusz Gołda.