Badanie niemal non-stop

Badanie Radio Track wykonywane jest codziennie – ankieterzy telefonują nawet w soboty i niedziele. Jest tylko kilkanaście dni w roku, w których nie przeprowadza się wywiadów telefonicznych.

To przede wszystkim święta kościelne i państwowe. W sierpniu był to 15 sierpnia. Oprócz tego ankieterzy instytutu Millward Brown SMG/KRC nie dzwonią do respondentów m.in. w święta wielkanocne i bożonarodzeniowe.

Ale już 27 grudnia znowu prowadzone są wywiady. Co ciekawe, wbrew obawom instytutu i KBR-u, w tym czasie poświątecznym respondenci bardzo chętnie zgadzają się na rozmowy. Może to wynikać z charakteru tych dni – wiele osób jest już po spotkaniach rodzinnych, wciąż jednak ma urlop.

Millward Brown SMG/KRC reaguje też na bieżące wydarzenia. W konsultacji z KBR-em może zarządzić dzień bez realizacji badania z powodu ważnych wydarzeń. W prawie 10-letniej historii Radio Tracka stało się tak kilkukrotnie, m.in. w tym roku, w dniu katastrofy prezydenckiego samolotu w Smoleńsku.