Audytorium 17 formalizuje współpracę z KBR-em

Komitet Badań Radiowych podpisał porozumienie ze spółką Audytorium 17, na mocy którego będzie ona brała udział w pracach KBR-u nabywając prawo do czynnego uczestnictwa w posiedzeniach.

Audytorium 17, skupiające spółki regionalnej radiofonii publicznej, jako obserwator prac Komitetu, będzie mogło zgłaszać inicjatywy i będzie miało głos doradczo-opiniujący przy podejmowaniu decyzji Komitetu.

Ta forma współpracy z KBR-em nie wiąże się z wkładem finansowym ze strony Audytorium 17 i otwiera drogę do ściślejszych kontaktów, a w przyszłości przystąpienia tej spółki do KBR-u. Do momentu sfinalizowania umowy Audytorium 17 uczestniczyło w posiedzeniach KBR w formie gościnnej.

Audytorium 17 jest drugim, po Polskim Radiu SA, obserwatorem biorącym udział w pracach Komitetu Badań Radiowych. Członkami KBR-u są cztery grupy radiowe: Eurozet, Grupa Radiowa Agory, Grupa RMF i Time SA.