Ankieterzy badania Radio Track

Do realizacji badania Radio Track wybierani są najbardziej doświadczeni ankieterzy instytutu Millward Brown SMG/KRC i posiadający najdłuższy staż w studiu CATI.

Przy realizacji badania Radio Track bierze udział około 200 ankieterów. Wszyscy zostali szczegółowo przeszkoleni, a także są systematycznie szkoleni w trakcie pracy przy projekcie, szczególnie gdy w procedurach zachodzą jakiekolwiek zmiany. Ich praca jest drobiazgowo nadzorowana, co zmniejsza liczbę pomyłek, wyklucza oszustwa ankieterskie a także pozwala oceniać umiejętności ankieterów i rezygnować ze współpracy z tymi, którzy nie przestrzegają procedur gromadzenia danych.

Tempo i kolejność pytań zadawanych podczas wywiadu komputerowo wspomaganego jest determinowana przez oprogramowanie. Ankieter nie ma możliwości omyłkowego pominięcia części pytań lub zadania ich w niewłaściwej kolejności.

Praca każdego z ankieterów może być monitorowana przez supervisora. Jednocześnie ma on możliwość odsłuchu prowadzonej rozmowy. Ewentualne błędy ankieterów mogą być eliminowane bezpośrednio po zakończonym wywiadzie, tak aby nie powtarzały się już więcej w dalszych wywiadach.